Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo thực hiện miễn giảm học phí năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo việc thực hiện miễn giảm học phí năm học 2013-2014. 

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ Đào tạo Cử nhân chính quy đợt 2 năm 2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu lệ phí tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Thời gian thu lệ phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2014.

2. Hình thức nộp tiền: Học viên nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A.113)

3. Lệ phí: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn./.)

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo nhận học bổng KHTN, ANTT HK2 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng Khoa học tài năng và An ninh thông tin HK2 NH2013-2014 như sau:

1. Thời gian nhận học bổng: Sáng từ 8h30' đến 11h ngày 26/09/2014

2. Địa điểm: P. A111

Sinh viên vui lòng xem danh sách theo file chi tiết đính kèm.

Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy. Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v thu học phí môn Anh văn bổ túc (ENBT) Khóa 2014 HK 1 NH 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí đối với sinh viên Khóa 2014 đăng ký học môn Anh văn bổ túc (ENBT) học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: 720.000 đồng

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2014

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: sinh viên tra cứu tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/tracuu/hocphi

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2014

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng 

Quy trình gia hạn nộp học phí

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.