Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2015-2016 CQ Đại trà, CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2015-2016 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v nhận các khoản tiền học bổng, hỗ trợ dành cho sinh viên

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc nhận các khoản tiền học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên như sau:

A. Đối tượng áp dụng:

1. 02 Sinh viên nhận học bổng Salang Foundation HK1 2015-2016.

2. Sinh viên được hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dành cho sinh viên Dân tộc thiểu số HK2 2013-2014, HK1 2014-2015, HK2 2014-2015 và HK1 2015-2016.

3. Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao nhận học bổng khuyến khích học tập của CTTT, CLC HK2 2014-2015.

DSSV Chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016 Tính đến hết 15/12/2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo DSSV Chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016 (Tính đến hết 15/12/2015).

Sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin (Nếu có). 

Sinh viên nộp học phí trễ hạn quy định sẽ bị xem xét kỷ luật. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị cấm thi HK1 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 như sau:

1. Thời gian: Ngày 14/12/2015 và 15/12/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân.

Sinh viên xem Danh sách tại file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v triển khai chức năng thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản online tại VietABank

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc triển khai chức năng thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản online tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

Sinh viên xem file Thông báo chi tiết đính kèm.

Thông báo về việc nhận học bổng tài năng HK1 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc nhận học bổng tài năng HK1 2015-2016 như sau:

1. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.113)

2. Thời gian: Ngày 03/11/2015

          - Sáng: Từ 08h00 đến 11h30

          - Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Lưu ý: Sinh viên khi nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên và CMND

Sinh viên vui lòng xem danh sách chi tiết đính kèm.

Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí và lệ phí nhập học Khóa 2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu lệ phí nhập học và học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ đào tạo đại học chính quy - Khóa 2015.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quyết định về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016

Quyết định số 06/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quyết định về việc quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.