Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những Trường hợp tạm khóa tài khoản

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những trường hợp đã đăng ký nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản nhưng bị tạm khóa tài khoản Ngân hàng như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Tiền mặt

2. Thời gian: Ngày 25/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

3. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên và CMND khi đến nhận học bổng.

Sinh viên xem Danh sách tại file đính kèm.

Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 như sau:

1. Sinh viên đã đăng ký thông tin tài khoản sẽ được nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

2. Sinh viên nhận học bổng bằng hình thức tiền mặt sẽ được thực hiện như sau:

a, Thời gian: Ngày 18/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

b, Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Thông báo V/V Thu học phí HK2 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN, CTTT & CLC

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí HK2 năm học 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng, Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí môn IS203 HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí môn Lập trình cơ sở dữ liệu (IS203) đối với lớp có sĩ số dưới 25 sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo hoàn trả học phí được miễn giảm HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1. Thời gian: Ngày 19/01/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân.

Sinh viên xem Danh sách tại file chi tiết đính kèm.

Thông Báo V/v Thu học phí HK1 2014-2015 đối với sinh viên CTTT & CLC từ Khóa 2013 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015 đối với sinh viên CTTT & CLC từ Khóa 2013 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo nhận học bổng CNTN, ANTT HK1 NH 2014-2015, CTTT NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng Cử nhân tài năng, An ninh thông tin HK1 NH2014-2015 và học bổng khuyến khích Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao NH 2013-2014 như sau:

1. Thời gian nhận học bổng: ngày 27/11/2014

              Sáng từ 8h30' đến 11h00' 

              Chiều từ 14h00' đến 15h45'

2. Địa điểm: P. A113

Sinh viên nhận học bổng vui lòng mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Sinh viên vui lòng xem danh sách theo file chi tiết đính kèm.

 

Thông báo miễn phí mở thẻ tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Sài Gòn

Theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) và Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn (NH ACB), NH ACB sẽ thực hiện miễn phí mở thẻ cho sinh viên Trường ĐH CNTT theo nội dung như sau:

1. Thời gian đăng ký mở thẻ:

                Từ 9h00 đến 16h00 từ ngày 17/11/2014 đến 19/11/2014

2. Địa điểm đăng ký mở thẻ:      Sảnh tại tầng trệt Nhà C Trường ĐH CNTT

3. Tiện ích khi mở thẻ:

Thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.