Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một sô nội dung trong Quy chế Chi tiêu năm 2020 nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Sửa đổi một số nội dung trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, được ban hành tại Quyết định số 10/QĐ-ĐHCNTT, ngày 07/01/2020

Quy định tính tín chỉ học phí

Quy định về tính tín chỉ học phí:

Quyết định ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.