Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một sô nội dung trong Quy chế Chi tiêu năm 2020 nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Sửa đổi một số nội dung trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, được ban hành tại Quyết định số 10/QĐ-ĐHCNTT, ngày 07/01/2020

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.