Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 hệ Đào tạo Đại học Chính quy.

Sinh viên xem Thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.