Thông báo v/v nhắc nhở hoàn thành học phí HK1 2017-2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí Học kỳ 1, Năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 4 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.