Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo về việc nhân học bổng các lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2011, 2012, 2013, 2014 - HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng tài năng - Học kỳ 2, năm học 2014-2015 đối với sinh viên các lớp Cử nhân Tài năng Khoa học Máy tính khóa 2011, 2012, 2013, 2014 như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

                 - Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lương cao và Chương trình Tiến tiến HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến - Học kỳ 1, năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên có tên trong Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015 và Quyết định số 09/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015.

2. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

3. Thời gian và địa điểm:

3.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

Thông báo V/V thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

1. Thời gian: Ngày 10/6/2015 và 11/06/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân.

Sinh viên xem Danh sách tại file chi tiết đính kèm.

Thông báo V/V Thu học phí Đào tạo trình độ Tiến sĩ HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc Thu học phí Đào tạo trình độ Tiến sĩ HK2 2014-2015 như sau:

1. Số tiền học phí: 8.150.000đ (Tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./.)

2. Phương thức nộp tiền: Học viên nộp học phí qua Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Sài Gòn

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Số tài khoản: 3141.000.1210304

3. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2015.

Học viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Thông báo V/V Thu học phí Đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 9 HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc Thu học phí Đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 9 HK2 2014-2015 như sau:

1. Số tiền học phí: 4.900.000đ (Bốn triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./.)

2. Phương thức nộp tiền: Học viên nộp học phí qua Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Sài Gòn

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Số tài khoản: 3141.000.1210304

3. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2015.

Học viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

 

Thông báo V/v Thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ Đào tạo Cử nhân chính quy Đợt 1 - 2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ đào tạo Cử nhân chính quy Đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2015

2. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng KHTC (A.113)

3. Số tiền phải nộp: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng chẵn./.)

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những Trường hợp tạm khóa tài khoản

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những trường hợp đã đăng ký nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản nhưng bị tạm khóa tài khoản Ngân hàng như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Tiền mặt

2. Thời gian: Ngày 25/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

3. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên và CMND khi đến nhận học bổng.

Sinh viên xem Danh sách tại file đính kèm.

Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 như sau:

1. Sinh viên đã đăng ký thông tin tài khoản sẽ được nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

2. Sinh viên nhận học bổng bằng hình thức tiền mặt sẽ được thực hiện như sau:

a, Thời gian: Ngày 18/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

b, Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Thông báo V/V Thu học phí HK2 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN, CTTT & CLC

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí HK2 năm học 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng, Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí môn IS203 HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí môn Lập trình cơ sở dữ liệu (IS203) đối với lớp có sĩ số dưới 25 sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.