Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo v/v tra cứu thu nhập cá nhân và thuế TNCN

Hiện nay trên website phòng KHTC đã có chức năng tra cứu thông tin thu nhập (tra theo ngày) và thông tin tổng thu nhập và thuế TNCN theo năm.

Các Thầy Cô dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập mới xem được thông tin này (truy cập menu Tra cứu).

Nếu phát hiện sai thông tin mã CB-CNV, mã số thuế cá nhân hoặc CMND thì các Thầy Cô phẩn hồi cho phòng KHCT qua email khtc@uit.edu.vn.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.