Thông báo v/v tra cứu thu nhập cá nhân và thuế TNCN

Hiện nay trên website phòng KHTC đã có chức năng tra cứu thông tin thu nhập (tra theo ngày) và thông tin tổng thu nhập và thuế TNCN theo năm.

Các Thầy Cô dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập mới xem được thông tin này (truy cập menu Tra cứu).

Nếu phát hiện sai thông tin mã CB-CNV, mã số thuế cá nhân hoặc CMND thì các Thầy Cô phẩn hồi cho phòng KHCT qua email khtc@uit.edu.vn.

1. Tài khoản chứng thực: nếu Thầy Cô nào không  biết hoặc không nhớ tài khoản chứng thực thì nhấn vào https://auth.uit.edu.vn/ForgotPassword.aspx và nhập username vào, hệ thống sẽ gửi link reset qua email trường (lưu ý: tài khoản này dùng để đăng nhập tất cả các hệ thống của trường, khi reset / đổi mật khẩu sẽ ảnh hưởng tất cả).

2. Tra cứu thu nhập: hệ thống sẽ liệt kê các chứng từ trong khoản thời gian được chọn (mặc định sẽ chọn từ ngày 1 tháng hiện tại đến ngày hiện tại), ngoài ra có thể lọc theo loại thu nhập, nội dung chứng từ. Có thể export kết quả ra file excel (xlsx) bằng cách nhấn vào nút "Xuất Excel".

3. Tra cứu thuế TNCN: tra cứu tổng hợp thu nhập và thuế thu nhập cá nhân theo năm (hiện chỉ có dữ liệu của năm 2012).

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.