Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116 Hệ ĐT ĐHCQ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
Phòng KH-TC

Thông báo: Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi quý Thầy/Cô thông báo số 05/KHTC ngày 28/02/2014 về việc Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.
Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Phòng KH-TC

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày 24/02/2014 đến hết ngày 09/05/2014.
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng vui lòng xem quy trình tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/206.
Sinh viên xem chi tiết thông báo theo file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông báo nhận học bổng CNTN, ANTT HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng cử nhân tài năng, an ninh thông tin HK1 NH 2013-2014 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC
 

Thông báo nhận HBKKHT HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THU HỌC PHÍ HK1 2013-2014

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Danh sách SV chưa hoàn thành HP HK1 NH 2013-2014 (K1-K7)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 (từ Khóa 1 đến Khóa 7), sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã nộp học phí có tên trong danh sách chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 vui lòng gửi mail về: khtc@uit.edu.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông báo nhận thẻ ATM ngân hàng ACB đợt 2

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận thẻ ngân hàng ACB đợt 2 như sau:
1. Đối tượng:
               + Sinh viên chưa nhận thẻ ngân hàng ACB đợt 1
               + Sinh viên mở thẻ mới ngày 07,08,09/10/2013

2. Thời gian:         Từ 10h đến 15h ngày 23 và 24/10/2013

3. Địa điểm:          Sảnh trước thư viện Trường.

4. Lưu ý: Sau thời gian giao thẻ tại Trường như trên, sinh viên chưa nhận thẻ vui lòng nhận thẻ tại:

Thông báo nhận học bổng CNTN và KSTN HK2 năm học 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng HK2 năm học 2012-2013 các lớp CNTN04, CNTN05, CNTN07 VÀ ANTT07:
 
1.     Thời gian: Ngày 17/10/2013
                       Sáng:          8 giờ - 11 giờ
                       Chiều:        14 giờ - 16 giờ
2.     Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (A.111)
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014 như sau:
- Hệ đào tạo Đại học chính quy, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng: Quyết định số 20-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: Quyết định số 17-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình tiên tiến: Quyết định số 22-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng: Quyết định số 21-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cao học Công nghệ Thông tin: Quyết định số 19-QĐ-ĐHCNTT-KHTC-19-8-2013.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.