Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy. Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v thu học phí môn Anh văn bổ túc (ENBT) Khóa 2014 HK 1 NH 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí đối với sinh viên Khóa 2014 đăng ký học môn Anh văn bổ túc (ENBT) học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: 720.000 đồng

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2014

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: sinh viên tra cứu tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/tracuu/hocphi

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2014

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng 

Quy trình gia hạn nộp học phí

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2013-2014 bằng hình thức nhận tiền mặt như sau:
 
1. Thời gian: ngày 27/08/2014. 
 
Sáng:     từ    8h15'    đến   11h00 
Chiều:    từ   14h00    đến   16h00
 
2. Địa điểm: Phòng A.113
 
Sinh viên khi nhận học bổng vui lòng mang thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.
 
Sinh viên xem danh sách nhận học bổng theo file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng

Phòng KH-TC thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng do Giáo sư Peter Reiher - Đại học California tại Los Angeles - Mỹ giảng dạy như sau:
1. Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/08/2014.
2. Mức học phí: 1.845.000 đồng.
3. Hình thức nộp: sinh viên nộp học phí qua ngân hàng.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu Học phí HK1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu Học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014 chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí theo học phí học kỳ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí theo học phí học kỳ đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học chính qui các lớp đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng như sau:
 
1. Đối tượng áp dụng: cho khóa tuyển từ năm 2013 trở về sau.
 
2. Thời gian bắt đầu áp dụng: từ học kỳ 1 năm học 2014-2015.
 
Sinh viên vui lòng xem file thông báo chi tiết đính kèm.

Thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/07/2014
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng theo quy trình sau: http://khtc.uit.edu.vn/node/206
3. Sinh viên kiểm tra thông tin học phí trước và sau khi nộp tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết theo file đính kèm
Phòng KH-TC

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.