Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo nhận học bổng CNTN và KSTN HK2 năm học 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng HK2 năm học 2012-2013 các lớp CNTN04, CNTN05, CNTN07 VÀ ANTT07:
 
1.     Thời gian: Ngày 17/10/2013
                       Sáng:          8 giờ - 11 giờ
                       Chiều:        14 giờ - 16 giờ
2.     Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (A.111)
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014 như sau:
- Hệ đào tạo Đại học chính quy, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng: Quyết định số 20-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: Quyết định số 17-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình tiên tiến: Quyết định số 22-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng: Quyết định số 21-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cao học Công nghệ Thông tin: Quyết định số 19-QĐ-ĐHCNTT-KHTC-19-8-2013.

Thông báo thay đổi tín chỉ học phí môn "Giáo dục thể chất" HK1 NH 2013-2014

Theo thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học về việc thay đổi số tín chỉ môn Giáo dục thể chất Khóa 8 năm học 2013-2014:http://daa.uit.edu.vn/node/571

Vì vậy, các em sinh viên từ Khóa 2 đến khóa 7 có đăng ký học lại hoặc học mới hoặc cải thiện môn "Giáo dục thể chất" - học phần 1 với sinh viên Khóa 8 sẽ có số tín chỉ học phí là 3 (không phải là 2 tín chỉ học phí như các năm học trước). 

Phòng Kế hoạch - Tài chính đã điều chỉnh thông tin học phí môn "Giáo dục thể chất" - mã môn: PE001 trong HK1 năm học 2013-2014. 

Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 hệ Đại học chính quy HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 hệ Đại học chính quy HK1 NH 2013-2014:
- Thu bổ sung một tín chỉ học phí môn “Giáo dục thể chất – Mã môn PE001”.
- Thu bổ sung học phí môn anh văn.
- Sinh viên xem thông tin học phí tại: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi
Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2013.
- Hình thức nộp: qua ngân hàng theo "Quy trình Nộp học phí qua ngân hàng"

Quy trình nộp học phí qua ngân hàng

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ Đào tạo Đại học chính quy

Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ Đào tạo Đại học chính quy:
·        1 Tín chỉ học tập lý thuyết = 1 Tín chỉ học phí.
·        1 Tín chỉ học tập thực hành, thí nghiệm, thảo luận theo hình thức 1 = 2 Tín chỉ học phí.
·        1 Tín chỉ học tập thực hành, thí nghiệm, thảo luận theo hình thức 2 = 1 Tín chỉ học phí.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu học phí HK1 2013-2014 hệ ĐHCQ và CTTT

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí Học kỳ 1 NH 2013-2014:
Thời gian:
- Đại học chính quy: từ 18/09/2013 đến hết 01/11/2013.
- Chương trình tiên tiến từ Khóa 4 đến Khóa 7: từ 30/09/2013 đến hết 01/11/2013.
Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 

Thông báo cách tính học phí HK3 NH 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo cách tính học phí HK3 năm học 2012-2013 của Hệ Đào tạo Đại học chính quy.
Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 

Thông báo sinh viên Đại học chính quy chưa hoàn thành học phí HK2 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013 đến hết ngày 06/06/2013 sẽ bị cấm thi cuối học kỳ 2 năm học 2012-2013.
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết đính kèm.
Trân trọng,
Phòng KH-TC
 

Thông báo nộp thuế TNCN năm 2012

Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.