Thông báo nhận HBKKHT HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.