Danh sách sinh viên vi phạm nghĩa vụ học phí HK2 2013-2014 (đến hết ngày 24-05-2014)

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã hoàn thành học phí Hk2 2013-2014 có tên trong danh sách này vui lòng gửi thư điện tử về phòng KH-TC: khtc@uit.edu.vn
Phòng KH-TC
 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.