Thông báo cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116 Hệ ĐT ĐHCQ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
Phòng KH-TC

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.