Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày 24/02/2014 đến hết ngày 09/05/2014.
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng vui lòng xem quy trình tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/206.
Sinh viên xem chi tiết thông báo theo file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.