Thông báo nhận học bổng CNTN, ANTT HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng cử nhân tài năng, an ninh thông tin HK1 NH 2013-2014 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC
 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.