Danh sách SV chưa hoàn thành HP HK1 NH 2013-2014 (K1-K7)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 (từ Khóa 1 đến Khóa 7), sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã nộp học phí có tên trong danh sách chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 vui lòng gửi mail về: khtc@uit.edu.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.