Thông báo thời gian thu học phí Học kỳ 2 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo:
- Thời gian thu học phí HK2 NH 2013-2014 đến hết ngày 09/05/2014. 
- Trường sẽ không có đợt thu học phí bổ sung. Sinh viên phải hoàn thành học phí theo thời gian quy định như trên. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định hiện hành.
Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm.
- Sinh viên xem Thông báo số 31/TB-BGH ngày 23/12/2013 về việc xử lý cấm thi cuối kỳ đối với các sinh viên nợ học phí (file đính kèm).
Phòng KH-TC

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.