Thông báo: Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi quý Thầy/Cô thông báo số 05/KHTC ngày 28/02/2014 về việc Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.
Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Phòng KH-TC

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.