Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Danh sách sinh viên vi phạm nghĩa vụ học phí HK2 2013-2014 (đến hết ngày 24-05-2014)

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã hoàn thành học phí Hk2 2013-2014 có tên trong danh sách này vui lòng gửi thư điện tử về phòng KH-TC: khtc@uit.edu.vn
Phòng KH-TC
 

Thông báo thời gian thu học phí Học kỳ 2 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo:
- Thời gian thu học phí HK2 NH 2013-2014 đến hết ngày 09/05/2014. 
- Trường sẽ không có đợt thu học phí bổ sung. Sinh viên phải hoàn thành học phí theo thời gian quy định như trên. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định hiện hành.
Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm.
- Sinh viên xem Thông báo số 31/TB-BGH ngày 23/12/2013 về việc xử lý cấm thi cuối kỳ đối với các sinh viên nợ học phí (file đính kèm).
Phòng KH-TC

Thông báo cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116 Hệ ĐT ĐHCQ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
Phòng KH-TC

Thông báo: Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi quý Thầy/Cô thông báo số 05/KHTC ngày 28/02/2014 về việc Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.
Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Phòng KH-TC

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày 24/02/2014 đến hết ngày 09/05/2014.
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng vui lòng xem quy trình tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/206.
Sinh viên xem chi tiết thông báo theo file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông báo nhận học bổng CNTN, ANTT HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng cử nhân tài năng, an ninh thông tin HK1 NH 2013-2014 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC
 

Thông báo nhận HBKKHT HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK1-2 (CTTT) và HK2 lớp đại trà NH 2012-2013 theo danh sách đính kèm.
Phòng KH-TC

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THU HỌC PHÍ HK1 2013-2014

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Danh sách SV chưa hoàn thành HP HK1 NH 2013-2014 (K1-K7)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 (từ Khóa 1 đến Khóa 7), sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã nộp học phí có tên trong danh sách chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2013-2014 vui lòng gửi mail về: khtc@uit.edu.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông báo nhận thẻ ATM ngân hàng ACB đợt 2

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận thẻ ngân hàng ACB đợt 2 như sau:
1. Đối tượng:
               + Sinh viên chưa nhận thẻ ngân hàng ACB đợt 1
               + Sinh viên mở thẻ mới ngày 07,08,09/10/2013

2. Thời gian:         Từ 10h đến 15h ngày 23 và 24/10/2013

3. Địa điểm:          Sảnh trước thư viện Trường.

4. Lưu ý: Sau thời gian giao thẻ tại Trường như trên, sinh viên chưa nhận thẻ vui lòng nhận thẻ tại:

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.