Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo cách tính học phí HK3 NH 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo cách tính học phí HK3 năm học 2012-2013 của Hệ Đào tạo Đại học chính quy.
Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 

Thông báo sinh viên Đại học chính quy chưa hoàn thành học phí HK2 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013 đến hết ngày 06/06/2013 sẽ bị cấm thi cuối học kỳ 2 năm học 2012-2013.
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết đính kèm.
Trân trọng,
Phòng KH-TC
 

Thông báo nộp thuế TNCN năm 2012

Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông báo v/v tra cứu thu nhập cá nhân và thuế TNCN

Hiện nay trên website phòng KHTC đã có chức năng tra cứu thông tin thu nhập (tra theo ngày) và thông tin tổng thu nhập và thuế TNCN theo năm.

Các Thầy Cô dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập mới xem được thông tin này (truy cập menu Tra cứu).

Nếu phát hiện sai thông tin mã CB-CNV, mã số thuế cá nhân hoặc CMND thì các Thầy Cô phẩn hồi cho phòng KHCT qua email khtc@uit.edu.vn.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.