Thông báo thu Học phí HK1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu Học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014 chi tiết theo file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.