Quyết định về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016

Quyết định số 06/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.