Thông báo về việc thu học phí và lệ phí nhập học Khóa 2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu lệ phí nhập học và học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ đào tạo đại học chính quy - Khóa 2015.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.