Thông báo về việc nhận học bổng tài năng HK1 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc nhận học bổng tài năng HK1 2015-2016 như sau:

1. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.113)

2. Thời gian: Ngày 03/11/2015

          - Sáng: Từ 08h00 đến 11h30

          - Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Lưu ý: Sinh viên khi nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên và CMND

Sinh viên vui lòng xem danh sách chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.