Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 Khóa 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy - Khóa 2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quy định về mức thu học phí Chương trình Chất lượng cao năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Quy định về mức thu học phí Chương trình Tiên tiến năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Quy định về mức thu học phí hệ ĐT CQ đại trà, CNTN, KSTN năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cư nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK3, năm học 2015-2016 (Hết 07/8/2016)

Phòng KHTC thông báo Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016, tính đến hết 07/8/2016.

Vui lòng xem danh sách đính kèm.

V/v Thu học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy học kỳ 3, năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

V/V nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HK2 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên dân tộc thiểu sổ được hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 26/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

- Sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 23/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 28/6/2016

V/v Kiểm tra thông tin tài khoản nhận học bổng KKHT HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo:

Sinh viên được nhận học bổng HK2 năm học 2014-2015 vui lòng kiểm tra thông tin số tài khoản nhận học bổng trong file chi tiết đính kèm.

Lưu ý:

1. Số tài khoản không phải dòng số được in trên mặt thẻ (Số thẻ)

2. Sinh viên cung cấp đúng thông tin tài khoản của mình, không cung cấp số của bạn bè, người thân

3. Sinh viên kiểm tra tình trạng tài khoản (Còn hoạt động bình thường hay đã bị khóa). Nếu có vấn đề bất thường, vui lòng đến Ngân hàng nơi mở tài khoản để điều chỉnh.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2015-2016 CTTT, CLC

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Hệ Đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao Học kỳ 2, Năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm. 

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.