Thông báo v/v Thời điểm và mức thu học phí gia hạn đối với sinh viên Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thời điểm và mức thu học phí gia hạn đối với sinh viên Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm./.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.