Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy HK1 - NH 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 hệ ĐTĐH chính quy đối với Khóa 2018 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.