Thông báo v/v Thu học phí HK2 2019-2020 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.