Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chương trình Chất lượng cao có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chương trình Chất lượng cao có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chính quy đại trà có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chính quy đại trà có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo v/v Thời điểm và mức thu học phí gia hạn đối với sinh viên Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thời điểm và mức thu học phí gia hạn đối với sinh viên Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo v/v triển khai kênh thanh toán học phí online

Phòng KHTC thông báo:

Từ ngày 27/03/2019, Trường thực hiện triển khai kênh thanh toán học phí online trên website https://student.uit.edu.vn, điều kiện để sử dụng kênh thanh toán này là: 

Thông báo v/v gia hạn thời gian thu học phí HK2, năm học 2019-2020 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2019-2020 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy HK1 - NH 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 hệ ĐTĐH chính quy đối với Khóa 2018 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí đối với khóa 2018 trở về trước Hệ ĐTĐH Chính quy các Chương trình Đào tạo, Năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK hè 2018-2019 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.