Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH chính quy./.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.