Quyết định quy định mức thu học phí hệ ĐTĐH chính quy năm học 2021-2022

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí đối với Hệ ĐTĐH Chính quy các Chương trình Đào tạo, Năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.