Thông báo Thu học phí Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH Chính quy, Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo Thu học phí Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH Chính quy, Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến. (File đính kèm).

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.