Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

KHÓA 2021<Chính quy đại trà>Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021),

Phòng KHTC thông báo về việc ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu học phí hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, Cử nhân Tài Năng, Kỹ sư Tài năng Khóa 2021 năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm./.

2021-2022 - Thông báo về đơn giá học phí cho lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về đơn giá học phí cho các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chính quy Đại trà và Chất lượng cao năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Khóa 2021 - Thông báo về việc điều chỉnh mốc thời gian thu học phí HK1 2021-2022 và BHYT 3 tháng cuối 2021

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc điều chỉnh các mốc thời gian thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ Đào tạo Đại học chính quy - Khóa 2021.

Đối tượng áp dụng: Thí sinh trúng tuyển các đợt xét tuyển đợt 2 năm 2021 của Trường ĐH CNTT

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo về việc thu học phí ĐỢT 2 Học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí ĐỢT 2, Học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH Chính quy.

Thời gian bắt đầu thu học phí đợt 2 là 17/09/2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Quyết định quy định mức thu học phí hệ ĐTĐH chính quy năm học 2021-2022

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí đối với Hệ ĐTĐH Chính quy các Chương trình Đào tạo, Năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH chính quy./.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Khóa 2021 - Thông báo về việc thu học phí HK1 2021-2022 và BHYT 3 tháng cuối 2021

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ Đào tạo Đại học chính quy - Khóa 2021.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo Thu học phí Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH Chính quy, Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo Thu học phí Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH Chính quy, Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến. (File đính kèm).

Thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chương trình Chất lượng cao có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chương trình Chất lượng cao có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.