Quyết định Quy định mức thu học phí CTĐTTĐ Thạc sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022

Phòng KHTC thông báo quy định về mức thu học phí CT ĐT Trình độ  Thạc sỹ tại Trường ĐHCNTT năm học 2021-2022.

Học viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

 

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.