Quy định mức thu học phí CTĐT Trình độ Tiến sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo quy định về mức thu học phí CTĐT Trình độ Tiến sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022.

Học viên xem chi tiết quy định tại File đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.