Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2016-2017 Hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với hệ đào tạo đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng.

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo v/v hỗ trợ chi phí học tập và hoàn trả tiền cho SV được miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 Khóa 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy - Khóa 2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quy định về mức thu học phí Chương trình Chất lượng cao năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Quy định về mức thu học phí Chương trình Tiên tiến năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Quy định về mức thu học phí hệ ĐT CQ đại trà, CNTN, KSTN năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cư nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK3, năm học 2015-2016 (Hết 07/8/2016)

Phòng KHTC thông báo Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016, tính đến hết 07/8/2016.

Vui lòng xem danh sách đính kèm.

V/v Thu học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy học kỳ 3, năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

V/V nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HK2 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên dân tộc thiểu sổ được hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 26/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

- Sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 23/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 28/6/2016

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.