Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2022-2023 trình độ Đào tạo Đại học./.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.