[2023-2024] K2023 Thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Khóa 2023

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.