[2023-2024] Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy

Đợt 1:

  • Bao gồm học phí học kỳ (đối với sinh viên còn trong thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo) và học phí gia hạn (đối với sinh viên quá thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo)
  • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2024

Đợt 2:

  • Sau khi kết thúc các đợt đăng ký học phần chính thức, học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024 sẽ được cập nhật lại.
  • Học phí đợt 2 bao gồm học phí học lại, học cải thiện điểm (đối với sinh viên còn trong thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo) và học phí học mới, học lại, học cải thiện điểm (đối với sinh viên quá thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo) sau khi có kết quả đăng ký học phần
  • Thời gian: Từ ngày 29/02/2024 đến hết ngày 15/05/2024

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.