[2023-2024] Thông báo về việc điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn

Phòng KHTC thông báo về việc điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn năm học 2023-2024 như sau:

1. Thông báo điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chính quy chương trình chuẩn - Năm học 2023-2024

2. Thông báo điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chất lượng cao - Năm học 2023-2024

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.