[2023-2024] Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo Quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đào tạo đại học các chương trình sau:

1. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy chương trình chuẩn từ KHÓA 2020 trở về trước - Năm học 2023-2024

2. Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ KHÓA 2021 trở về sau - Năm học 2023-2024

3. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Chương trình Chất lượng cao - Năm học 2023-2024

4. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Chương trình Tiên tiến - Năm học 2023-2024

5. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Cử nhân liên thông ngành Công nghệ Thông tin - Năm học 2023-2024

6. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Văn bằng hai ngành Công nghệ Thông tin - Năm học 2023-2024

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.