[2023-2024] Thông báo về việc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên trình độ đào tạo đại học chính quy (Không bao gồm chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - BCU)

2. Cách thức thực hiện:

Trường ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 các chương trình đào tại đại học tại Trường.

Học phí đã thu học kỳ 1, năm học 2023-2024 sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ vào học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024.

  • Trường hợp chưa nộp học phí đợt 1, học kỳ 2, năm học 2023-2024: sinh viên thực hiện nộp số tiền học phí còn lại sau khi khấu trừ học phí còn thừa của học kỳ 1, năm học 2023-2024.
  • Trường hợp đã nộp học phí đợt 1, học kỳ 2, năm học 2023-2024: học phí còn thừa sẽ được khấu trừ vào học phí đợt 2, học kỳ 2, năm học 2023-2024 (nếu có). Nếu không có thông tin học phí đợt 2, sinh viên có thể thực hiện thủ tục rút tiền học phí còn thừa hoặc khấu trừ vào học phí học kỳ tiếp theo.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.