Thông báo thu học phí HK2, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học CNTT thông báo thu học phí HK2, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.