Quyết định về Quy định mức thu học phí Chương trình Đào tạo Trình độ Sau Đại học năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về Quy định mức thu học phí Chương trình Đào tạo Trình độ Sau Đại học năm học 2020-2021.

Học viên xem chi tiết quy định tại File đính kèm.

 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.