Thông báo thu học phí HK hè, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.