Quyết định v/v Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học năm học 2020-2021

Phòng KHTC thông báo quy định về mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết Quy định tại các file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.