KHÓA 2021<Chính quy đại trà>Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021),

Phòng KHTC thông báo về việc ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu học phí hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, Cử nhân Tài Năng, Kỹ sư Tài năng Khóa 2021 năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.