Thông báo về việc thu học phí ĐỢT 2 Học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí ĐỢT 2, Học kỳ 1, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH Chính quy.

Thời gian bắt đầu thu học phí đợt 2 là 17/09/2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.