2021-2022 - Thông báo về đơn giá học phí cho lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về đơn giá học phí cho các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chính quy Đại trà và Chất lượng cao năm học 2021-2022.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.