Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2020-2021 Hệ ĐTĐH

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.