Thông báo v/v triển khai kênh thanh toán học phí online

Phòng KHTC thông báo:

Từ ngày 27/03/2019, Trường thực hiện triển khai kênh thanh toán học phí online trên website https://student.uit.edu.vn, điều kiện để sử dụng kênh thanh toán này là: 

Có thẻ/tài khoản sử dụng Internet banking của các ngân hàng trong file hướng dẫn tại đây, trong đó nếu dùng thẻ Vietcombank sẽ được miễn phí giao dịch cho đến hết tháng 02/2020, với các ngân hàng khác thì phí giao dịch là 5.500 đồng/giao dịch.

Trong thời gian tới trường sẽ cố gắng mở rộng kênh thanh toán với mobiile banking (dùng QR code) và danh sách ngân hàng có hỗ trợ cũng như các khoản thu qua kênh này.

Các kênh thanh toán online khác như ACB, VietA sẽ không sử dụng nữa do có thể dùng kênh này thay thế.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.